Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
-1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 000594 006976 Συνδυασμοί
-2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 006986 009216 Συνδυασμοί
-3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 009217 010836 Συνδυασμοί
-4o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 010837 012224 Συνδυασμοί
-5o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 012226 013499 Συνδυασμοί
-6o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 013502 014695 Συνδυασμοί
-7o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 014696 015747 Συνδυασμοί
-8o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 015748 016718 Συνδυασμοί
-9o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 016720 017648 Συνδυασμοί
10o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 017649 018589 Συνδυασμοί
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 018590 019551 Συνδυασμοί
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 019553 020461 Συνδυασμοί
13o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 020463 021328 Συνδυασμοί
14o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 021329 022204 Συνδυασμοί
15o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 022206 023101 Συνδυασμοί
16o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 023104 023975 Συνδυασμοί
17o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 023977 024840 Συνδυασμοί
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 024841 025677 Συνδυασμοί
19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 025678 026549 Συνδυασμοί
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 026550 027352 Συνδυασμοί
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 027353 028220 Συνδυασμοί
22o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 028223 029063 Συνδυασμοί
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 029064 029946 Συνδυασμοί
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 029947 030830 Συνδυασμοί
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 030833 031713 Συνδυασμοί
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 031714 032553 Συνδυασμοί
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 032556 033377 Συνδυασμοί
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 033378 034165 Συνδυασμοί
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 034166 034894 Συνδυασμοί
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 034895 035678 Συνδυασμοί
31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 035679 036396 Συνδυασμοί
32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 036397 037089 Συνδυασμοί
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 037090 037751 Συνδυασμοί
34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 037752 038373 Συνδυασμοί
35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 038374 038976 Συνδυασμοί
36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 038977 039580 Συνδυασμοί
37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 039581 040186 Συνδυασμοί
38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 040187 040780 Συνδυασμοί
39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 040781 041368 Συνδυασμοί
40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 582 041369 - 041796 090009- 090307 Συνδυασμοί