Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
-1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 000594 006976 Πρόεδροι
-2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 006986 009216 Πρόεδροι
-3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 009217 010836 Πρόεδροι
-4o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 010837 012224 Πρόεδροι
-5o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 012226 013499 Πρόεδροι
-6o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 013502 014695 Πρόεδροι
-7o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 014696 015747 Πρόεδροι
-8o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 015748 016718 Πρόεδροι
-9o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 016720 017648 Πρόεδροι
10o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 017649 018589 Πρόεδροι
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 018590 019551 Πρόεδροι
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 019553 020461 Πρόεδροι
13o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 020463 021328 Πρόεδροι
14o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 021329 022204 Πρόεδροι
15o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 022206 023101 Πρόεδροι
16o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 023104 023975 Πρόεδροι
17o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 023977 024840 Πρόεδροι
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 024841 025677 Πρόεδροι
19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 025678 026549 Πρόεδροι
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 026550 027352 Πρόεδροι
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 027353 028220 Πρόεδροι
22o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 028223 029063 Πρόεδροι
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 029064 029946 Πρόεδροι
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 029947 030830 Πρόεδροι
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 030833 031713 Πρόεδροι
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 031714 032553 Πρόεδροι
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 032556 033377 Πρόεδροι
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 033378 034165 Πρόεδροι
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 034166 034894 Πρόεδροι
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 034895 035678 Πρόεδροι
31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 035679 036396 Πρόεδροι
32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 036397 037089 Πρόεδροι
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 037090 037751 Πρόεδροι
34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 037752 038373 Πρόεδροι
35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 038374 038976 Πρόεδροι
36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 038977 039580 Πρόεδροι
37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 039581 040186 Πρόεδροι
38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 040187 040780 Πρόεδροι
39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 585 040781 041368 Πρόεδροι
40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 582 041369 - 041796 090009- 090307 Πρόεδροι