Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

-1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 000594  έως 006976
Ψήφισαν: 335  Έγκυρα: 321  Άκυρα: 7  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 3.12%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 1 0.31%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.31%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30 9.35%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17 5.30%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 96 29.91%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 31 9.66%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 69 21.50%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 7 2.18%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 6.85%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 11.53%
-2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 006986  έως 009216
Ψήφισαν: 354  Έγκυρα: 340  Άκυρα: 10  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37 10.88%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 1 0.29%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 4 1.18%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 21 6.18%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 29 8.53%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 83 24.41%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14 4.12%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 61 17.94%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6 1.76%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42 12.35%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 42 12.35%
-3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 009217  έως 010836
Ψήφισαν: 347  Έγκυρα: 332  Άκυρα: 10  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 6.93%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 12 3.61%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 4 1.20%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22 6.63%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 27 8.13%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 96 28.92%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 18 5.42%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 44 13.25%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 3.01%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38 11.45%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 11.45%
-4o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ ΔΣΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 010837  έως 012224
Ψήφισαν: 347  Έγκυρα: 331  Άκυρα: 10  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 4.23%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 9 2.72%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.51%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 7.55%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 31 9.37%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 94 28.40%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 26 7.85%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39 11.78%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 3.02%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43 12.99%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 35 10.57%
-5o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΣΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 012226  έως 013499
Ψήφισαν: 372  Έγκυρα: 351  Άκυρα: 10  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 7.41%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 11 3.13%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.42%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22 6.27%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 40 11.40%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 94 26.78%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 3.70%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 40 11.40%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 2.85%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53 15.10%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 10.54%
-6o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΣΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 013502  έως 014695
Ψήφισαν: 357  Έγκυρα: 339  Άκυρα: 6  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 10.32%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 8 2.36%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.47%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13 3.83%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 32 9.44%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 114 33.63%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 3.83%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 41 12.09%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6 1.77%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43 12.68%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 8.55%
-7o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 014696  έως 015747
Ψήφισαν: 357  Έγκυρα: 343  Άκυρα: 7  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 7.58%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 17 4.96%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 8 2.33%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17 4.96%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 28 8.16%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 97 28.28%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 16 4.66%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 44 12.83%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8 2.33%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 12.83%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 11.08%
-8o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 015748  έως 016718
Ψήφισαν: 355  Έγκυρα: 340  Άκυρα: 5  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 3.82%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 10 2.94%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 8 2.35%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 21 6.18%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 36 10.59%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 92 27.06%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 5.88%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 55 16.18%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9 2.65%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36 10.59%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 40 11.76%
-9o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 016720  έως 017648
Ψήφισαν: 343  Έγκυρα: 325  Άκυρα: 5  Λευκά: 13  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 7.38%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 13 4.00%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 13 4.00%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 7.69%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30 9.23%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 82 25.23%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 11 3.38%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 64 19.69%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 7 2.15%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33 10.15%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 23 7.08%
10o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 017649  έως 018589
Ψήφισαν: 342  Έγκυρα: 329  Άκυρα: 6  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 3.04%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 5 1.52%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 14 4.26%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20 6.08%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 24 7.29%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 99 30.09%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 26 7.90%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 64 19.45%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8 2.43%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30 9.12%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 8.81%
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 018590  έως 019551
Ψήφισαν: 353  Έγκυρα: 339  Άκυρα: 1  Λευκά: 13  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 2.95%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 10 2.95%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.47%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 29 8.55%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 28 8.26%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 99 29.20%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37 10.91%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 54 15.93%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 12 3.54%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 9.14%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 7.08%
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 019553  έως 020461
Ψήφισαν: 338  Έγκυρα: 323  Άκυρα: 4  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 2.17%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 14 4.33%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.55%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 7.74%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 24 7.43%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 101 31.27%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 21 6.50%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 60 18.58%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 11 3.41%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 9.60%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 7.43%
13o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 020463  έως 021328
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 308  Άκυρα: 6  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 3.25%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 13 4.22%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 7 2.27%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 8.12%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14 4.55%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 112 36.36%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17 5.52%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 45 14.61%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6 1.95%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39 12.66%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 20 6.49%
14o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 021329  έως 022204
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 324  Άκυρα: 7  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 2.16%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 13 4.01%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 4 1.23%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 37 11.42%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 21 6.48%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 103 31.79%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 18 5.56%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48 14.81%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 11 3.40%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38 11.73%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 7.41%
15o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 022206  έως 023101
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 319  Άκυρα: 5  Λευκά: 13  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0.94%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 14 4.39%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 1.88%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 7.84%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 16 5.02%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 102 31.97%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 29 9.09%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 63 19.75%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 3.13%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30 9.40%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 6.58%
16o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023104  έως 023975
Ψήφισαν: 333  Έγκυρα: 316  Άκυρα: 7  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 4.11%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 12 3.80%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.58%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 7.91%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17 5.38%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 94 29.75%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 33 10.44%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48 15.19%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 17 5.38%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21 6.65%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 31 9.81%
17o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023977  έως 024840
Ψήφισαν: 341  Έγκυρα: 335  Άκυρα: 2  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 2.99%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 17 5.07%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 1.79%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 33 9.85%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 23 6.87%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 90 26.87%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17 5.07%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 56 16.72%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9 2.69%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 9.25%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 43 12.84%
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 024841  έως 025677
Ψήφισαν: 341  Έγκυρα: 329  Άκυρα: 7  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 3.95%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 12 3.65%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 7 2.13%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 40 12.16%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 6.08%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 84 25.53%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12 3.65%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 58 17.63%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 3.95%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 10.33%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 10.94%
19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 025678  έως 026549
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 327  Άκυρα: 5  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 2.75%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 13 3.98%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.61%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 28 8.56%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 25 7.65%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 80 24.46%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 3.98%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 70 21.41%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 14 4.28%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35 10.70%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 11.62%
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 026550  έως 027352
Ψήφισαν: 335  Έγκυρα: 321  Άκυρα: 5  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 3.74%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 16 4.98%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 12 3.74%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30 9.35%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22 6.85%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 73 22.74%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 6.23%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39 12.15%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 4.05%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29 9.03%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 55 17.13%
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 027353  έως 028220
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 312  Άκυρα: 1  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 5.13%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 10 3.21%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 5 1.60%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30 9.62%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 27 8.65%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 78 25.00%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 16 5.13%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39 12.50%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 17 5.45%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32 10.26%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 42 13.46%
22o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 028223  έως 029063
Ψήφισαν: 320  Έγκυρα: 304  Άκυρα: 5  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 2.63%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 8 2.63%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 4 1.32%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 8.22%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19 6.25%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 72 23.68%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19 6.25%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 57 18.75%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 15 4.93%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41 13.49%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 11.84%
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029064  έως 029946
Ψήφισαν: 306  Έγκυρα: 293  Άκυρα: 4  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 4.10%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 9 3.07%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 2.05%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12 4.10%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22 7.51%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 70 23.89%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 6.83%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50 17.06%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 24 8.19%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32 10.92%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 12.29%
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029947  έως 030830
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 312  Άκυρα: 5  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 2.56%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 9 2.88%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 8 2.56%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 19 6.09%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 24 7.69%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 72 23.08%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17 5.45%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 54 17.31%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 19 6.09%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37 11.86%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 45 14.42%
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 030833  έως 031713
Ψήφισαν: 301  Έγκυρα: 293  Άκυρα: 5  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 4.78%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 9 3.07%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 2.05%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17 5.80%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 27 9.22%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 53 18.09%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9 3.07%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48 16.38%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 32 10.92%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48 16.38%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 30 10.24%
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 031714  έως 032553
Ψήφισαν: 288  Έγκυρα: 279  Άκυρα: 3  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 6.09%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 9 3.23%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 2.15%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11 3.94%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22 7.89%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 52 18.64%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 4.66%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 56 20.07%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 28 10.04%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 16.85%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 18 6.45%
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 032556  έως 033377
Ψήφισαν: 290  Έγκυρα: 283  Άκυρα: 3  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 4.59%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 4 1.41%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 6 2.12%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 16 5.65%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37 13.07%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 48 16.96%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 11 3.89%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 52 18.37%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 28 9.89%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 15.55%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 8.48%
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 033378  έως 034165
Ψήφισαν: 296  Έγκυρα: 291  Άκυρα: 2  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 7.56%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 5 1.72%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 4 1.37%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20 6.87%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 29 9.97%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 51 17.53%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9 3.09%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 66 22.68%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 26 8.93%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35 12.03%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 8.25%
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034166  έως 034894
Ψήφισαν: 283  Έγκυρα: 274  Άκυρα: 4  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 5.84%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 6 2.19%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.73%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18 6.57%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 43 15.69%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 54 19.71%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8 2.92%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50 18.25%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 22 8.03%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 12.41%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 7.66%
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034895  έως 035678
Ψήφισαν: 279  Έγκυρα: 273  Άκυρα: 1  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 9.89%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 11 4.03%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.37%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10 3.66%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 34 12.45%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 46 16.85%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8 2.93%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50 18.32%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 24 8.79%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 12.45%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 28 10.26%
31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 035679  έως 036396
Ψήφισαν: 262  Έγκυρα: 255  Άκυρα: 2  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 6.67%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 5 1.96%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.78%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7 2.75%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 35 13.73%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 51 20.00%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 5.10%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 40 15.69%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 32 12.55%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27 10.59%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 26 10.20%
32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 036397  έως 037089
Ψήφισαν: 251  Έγκυρα: 242  Άκυρα: 5  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 7.44%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 5 2.07%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.83%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11 4.55%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 39 16.12%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 39 16.12%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12 4.96%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 37 15.29%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 25 10.33%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33 13.64%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 8.68%
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037090  έως 037751
Ψήφισαν: 292  Έγκυρα: 281  Άκυρα: 7  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 9.61%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 3 1.07%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.71%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13 4.63%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 40 14.23%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 43 15.30%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14 4.98%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50 17.79%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 25 8.90%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35 12.46%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 10.32%
34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037752  έως 038373
Ψήφισαν: 287  Έγκυρα: 272  Άκυρα: 7  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 8.09%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 6 2.21%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.37%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14 5.15%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30 11.03%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 59 21.69%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5 1.84%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 46 16.91%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 40 14.71%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 8.82%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 25 9.19%
35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038374  έως 038976
Ψήφισαν: 274  Έγκυρα: 270  Άκυρα: 0  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 9.63%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 2 0.74%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.37%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7 2.59%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 35 12.96%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 42 15.56%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 11 4.07%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 51 18.89%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 44 16.30%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 12.59%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 6.30%
36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038977  έως 039580
Ψήφισαν: 297  Έγκυρα: 282  Άκυρα: 9  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 9.22%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 3 1.06%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.71%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 1.42%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 49 17.38%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 39 13.83%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13 4.61%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 58 20.57%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 37 13.12%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29 10.28%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 22 7.80%
37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 039581  έως 040186
Ψήφισαν: 306  Έγκυρα: 298  Άκυρα: 1  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6.38%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 7 2.35%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 3 1.01%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 8 2.68%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 51 17.11%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 41 13.76%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6 2.01%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 57 19.13%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 42 14.09%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 10.40%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 11.07%
38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040187  έως 040780
Ψήφισαν: 318  Έγκυρα: 306  Άκυρα: 4  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 6.86%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 4 1.31%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.33%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10 3.27%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 58 18.95%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 34 11.11%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8 2.61%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 55 17.97%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49 16.01%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29 9.48%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 12.09%
39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040781  έως 041368
Ψήφισαν: 328  Έγκυρα: 313  Άκυρα: 10  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6.07%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 4 1.28%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 2 0.64%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5 1.60%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 59 18.85%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 45 14.38%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9 2.88%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 60 19.17%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 48 15.34%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 9.90%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 31 9.90%
40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 582  - από 041369 - 041796  έως 090009- 090307
Ψήφισαν: 282  Έγκυρα: 270  Άκυρα: 5  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 4.44%
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ 4 1.48%
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων 1 0.37%
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη  - ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5 1.85%
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ  - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 35 12.96%
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 37 13.70%
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12 4.44%
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 62 22.96%
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  - ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 52 19.26%
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 8.89%
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 26 9.63%