Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 461  - από Α  έως ΔΗΜΗ
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 257  Άκυρα: 3  Λευκά: 1  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 8.95%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 81 31.52%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  - ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 46 17.90%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ  - ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 19 7.39%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88 34.24%
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 458  - από ΔΗΜΙ  έως ΚΟΥΜ
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 252  Άκυρα: 5  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 11.51%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 75 29.76%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  - ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 53 21.03%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ  - ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 17 6.75%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 78 30.95%
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΚΟΥΝ  έως ΜΠΡ
Ψήφισαν: 246  Έγκυρα: 234  Άκυρα: 8  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 10.26%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 61 26.07%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  - ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44 18.80%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ  - ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 20 8.55%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 85 36.32%
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΔΠ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΜΥΛ  έως ΣΙΜ
Ψήφισαν: 248  Έγκυρα: 231  Άκυρα: 8  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 6.49%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 74 32.03%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  - ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44 19.05%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ  - ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 7 3.03%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 91 39.39%
5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 455  - από ΣΙΟ  έως Ω
Ψήφισαν: 260  Έγκυρα: 258  Άκυρα: 0  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 8.14%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 82 31.78%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  - ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 52 20.16%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ  - ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 12 4.65%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 91 35.27%