Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Εγγεγραμμένοι: 458  - από ΔΗΜΙ  έως ΚΟΥΜ
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 252  Άκυρα: 5  Λευκά: 4
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 11.51%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 75 29.76%
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 53 21.03%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 17 6.75%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 78 30.95%