Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

-1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 000594  έως 006976
Ψήφισαν: 335  Έγκυρα: 324  Άκυρα: 5  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 129 39.81%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 87 26.85%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 33 10.19%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 22 6.79%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 19 5.86%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 5.25%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 12 3.70%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 5 1.54%
-2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 006986  έως 009216
Ψήφισαν: 354  Έγκυρα: 340  Άκυρα: 12  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 120 35.29%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 83 24.41%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 34 10.00%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 9.41%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 8.82%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 20 5.88%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 11 3.24%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 10 2.94%
-3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 009217  έως 010836
Ψήφισαν: 347  Έγκυρα: 327  Άκυρα: 9  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 120 36.70%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 62 18.96%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 41 12.54%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 9.17%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 27 8.26%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 19 5.81%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 14 4.28%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 14 4.28%
-4o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ ΔΣΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 010837  έως 012224
Ψήφισαν: 347  Έγκυρα: 331  Άκυρα: 10  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 123 37.16%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 20.54%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 40 12.08%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 9.06%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 22 6.65%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 20 6.04%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 15 4.53%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 3.93%
-5o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΣΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 012226  έως 013499
Ψήφισαν: 373  Έγκυρα: 354  Άκυρα: 15  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 148 41.81%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 66 18.64%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 54 15.25%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 32 9.04%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 6.78%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 14 3.95%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 10 2.82%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 6 1.69%
-6o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΣΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 013502  έως 014695
Ψήφισαν: 357  Έγκυρα: 343  Άκυρα: 4  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 157 45.77%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 55 16.03%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 45 13.12%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 23 6.71%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 22 6.41%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 18 5.25%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 13 3.79%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 10 2.92%
-7o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 014696  έως 015747
Ψήφισαν: 357  Έγκυρα: 347  Άκυρα: 4  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 149 42.94%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 60 17.29%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 44 12.68%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 32 9.22%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 23 6.63%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 5.48%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 4.03%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 6 1.73%
-8o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 015748  έως 016718
Ψήφισαν: 355  Έγκυρα: 336  Άκυρα: 5  Λευκά: 14  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 143 42.56%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 70 20.83%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 35 10.42%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 24 7.14%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 23 6.85%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 18 5.36%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.57%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 11 3.27%
-9o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 016720  έως 017648
Ψήφισαν: 343  Έγκυρα: 325  Άκυρα: 4  Λευκά: 14  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 150 46.15%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 63 19.38%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 41 12.62%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 20 6.15%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 4.92%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 14 4.31%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 11 3.38%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 10 3.08%
10o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 017649  έως 018589
Ψήφισαν: 342  Έγκυρα: 322  Άκυρα: 6  Λευκά: 14  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137 42.55%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 20.19%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 36 11.18%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 26 8.07%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 25 7.76%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 4.35%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 11 3.42%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8 2.48%
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 018590  έως 019551
Ψήφισαν: 353  Έγκυρα: 339  Άκυρα: 4  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 143 42.18%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 61 17.99%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 37 10.91%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 35 10.32%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 22 6.49%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 20 5.90%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 16 4.72%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5 1.47%
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 019553  έως 020461
Ψήφισαν: 338  Έγκυρα: 319  Άκυρα: 4  Λευκά: 15  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 126 39.50%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 70 21.94%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 40 12.54%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 22 6.90%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 22 6.90%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 22 6.90%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 11 3.45%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 6 1.88%
13o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 020463  έως 021328
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 296  Άκυρα: 9  Λευκά: 17  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116 39.19%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 21.62%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 25 8.45%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 21 7.09%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 20 6.76%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 20 6.76%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 18 6.08%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 4.05%
14o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 021329  έως 022204
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 320  Άκυρα: 2  Λευκά: 15  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107 33.44%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 20.31%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 33 10.31%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 9.38%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 26 8.13%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 26 8.13%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 21 6.56%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.75%
15o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 022206  έως 023101
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 312  Άκυρα: 7  Λευκά: 18  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96 30.77%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 87 27.88%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 29 9.29%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 26 8.33%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 26 8.33%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 22 7.05%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 22 7.05%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 1.28%
16o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023104  έως 023975
Ψήφισαν: 333  Έγκυρα: 314  Άκυρα: 1  Λευκά: 18  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 111 35.35%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 74 23.57%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 30 9.55%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 24 7.64%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 23 7.32%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 20 6.37%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 20 6.37%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.82%
17o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023977  έως 024840
Ψήφισαν: 341  Έγκυρα: 321  Άκυρα: 4  Λευκά: 16  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96 29.91%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 77 23.99%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 37 11.53%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 33 10.28%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 28 8.72%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 22 6.85%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 19 5.92%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9 2.80%
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 024841  έως 025677
Ψήφισαν: 341  Έγκυρα: 322  Άκυρα: 7  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87 27.02%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 77 23.91%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 54 16.77%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 35 10.87%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 31 9.63%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 22 6.83%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8 2.48%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 8 2.48%
19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 025678  έως 026549
Ψήφισαν: 337  Έγκυρα: 321  Άκυρα: 2  Λευκά: 14  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 97 30.22%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 21.18%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 36 11.21%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 36 11.21%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 29 9.03%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 28 8.72%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 4.36%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 4.05%
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 026550  έως 027352
Ψήφισαν: 335  Έγκυρα: 317  Άκυρα: 7  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 99 31.23%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 61 19.24%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 40 12.62%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 32 10.09%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 30 9.46%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 26 8.20%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 17 5.36%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.79%
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 027353  έως 028220
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 307  Άκυρα: 3  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90 29.32%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 56 18.24%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 39 12.70%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 37 12.05%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 29 9.45%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 25 8.14%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 5.21%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 15 4.89%
22o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 028223  έως 029063
Ψήφισαν: 320  Έγκυρα: 300  Άκυρα: 5  Λευκά: 15  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 81 27.00%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 26.33%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 38 12.67%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 34 11.33%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 25 8.33%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 20 6.67%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 13 4.33%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 10 3.33%
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029064  έως 029946
Ψήφισαν: 306  Έγκυρα: 287  Άκυρα: 6  Λευκά: 13  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 67 23.34%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 22.30%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 43 14.98%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 38 13.24%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 32 11.15%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 17 5.92%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 17 5.92%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9 3.14%
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029947  έως 030830
Ψήφισαν: 322  Έγκυρα: 307  Άκυρα: 3  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 84 27.36%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 82 26.71%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 45 14.66%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 39 12.70%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 31 10.10%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 11 3.58%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 10 3.26%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5 1.63%
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 030833  έως 031713
Ψήφισαν: 301  Έγκυρα: 284  Άκυρα: 6  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 66 23.24%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53 18.66%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 49 17.25%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 43 15.14%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 36 12.68%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 15 5.28%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 4.58%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 9 3.17%
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 031714  έως 032553
Ψήφισαν: 288  Έγκυρα: 274  Άκυρα: 5  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 24.82%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57 20.80%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 48 17.52%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 35 12.77%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 25 9.12%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 14 5.11%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 5.11%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 4.74%
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 032556  έως 033377
Ψήφισαν: 290  Έγκυρα: 279  Άκυρα: 1  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 60 21.51%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59 21.15%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 51 18.28%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 46 16.49%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 26 9.32%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 15 5.38%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 4.30%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 10 3.58%
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 033378  έως 034165
Ψήφισαν: 296  Έγκυρα: 283  Άκυρα: 7  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 71 25.09%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70 24.73%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 41 14.49%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 31 10.95%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 23 8.13%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 6.71%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 14 4.95%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 4.95%
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034166  έως 034894
Ψήφισαν: 283  Έγκυρα: 278  Άκυρα: 3  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 66 23.74%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 57 20.50%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48 17.27%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 38 13.67%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 32 11.51%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 6.12%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 13 4.68%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 7 2.52%
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034895  έως 035678
Ψήφισαν: 279  Έγκυρα: 269  Άκυρα: 6  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 61 22.68%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 52 19.33%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 51 18.96%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 35 13.01%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 32 11.90%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 8.92%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 8 2.97%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 6 2.23%
31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 035679  έως 036396
Ψήφισαν: 262  Έγκυρα: 249  Άκυρα: 5  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 51 20.48%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 19.68%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 44 17.67%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 33 13.25%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 32 12.85%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 7.63%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 14 5.62%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 7 2.81%
32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 036397  έως 037089
Ψήφισαν: 251  Έγκυρα: 241  Άκυρα: 3  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 62 25.73%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 52 21.58%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 20.33%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 28 11.62%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 21 8.71%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 5.81%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 8 3.32%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 7 2.90%
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037090  έως 037751
Ψήφισαν: 292  Έγκυρα: 277  Άκυρα: 4  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 59 21.30%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 58 20.94%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 51 18.41%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 32 11.55%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 26 9.39%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 8.66%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 20 7.22%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 7 2.53%
34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037752  έως 038373
Ψήφισαν: 287  Έγκυρα: 277  Άκυρα: 5  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 56 20.22%
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 55 19.86%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 52 18.77%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 17.69%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 28 10.11%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 6.86%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 10 3.61%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 8 2.89%
35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038374  έως 038976
Ψήφισαν: 274  Έγκυρα: 262  Άκυρα: 1  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 58 22.14%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 53 20.23%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 47 17.94%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42 16.03%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 31 11.83%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 20 7.63%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 6 2.29%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 5 1.91%
36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038977  έως 039580
Ψήφισαν: 297  Έγκυρα: 289  Άκυρα: 2  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 75 25.95%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 22.15%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42 14.53%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 40 13.84%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 33 11.42%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 22 7.61%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 11 3.81%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 2 0.69%
37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 039581  έως 040186
Ψήφισαν: 306  Έγκυρα: 301  Άκυρα: 2  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 70 23.26%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 22.59%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 50 16.61%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 15.61%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 9.97%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 20 6.64%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 8 2.66%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 8 2.66%
38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040187  έως 040780
Ψήφισαν: 318  Έγκυρα: 306  Άκυρα: 3  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 76 24.84%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 22.22%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 49 16.01%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48 15.69%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 23 7.52%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 6.21%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 13 4.25%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 10 3.27%
39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040781  έως 041368
Ψήφισαν: 328  Έγκυρα: 315  Άκυρα: 2  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 93 29.52%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 20.63%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 54 17.14%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 14.92%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 30 9.52%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 4.44%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 11 3.49%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 1 0.32%
40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 582  - από 041369 - 041796  έως 090009- 090307
Ψήφισαν: 282  Έγκυρα: 274  Άκυρα: 2  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ 63 22.99%
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 61 22.26%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 60 21.90%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 46 16.79%
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΕΠΕΙΓΕΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 23 8.39%
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 13 4.74%
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5 1.82%
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  - ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη 3 1.09%