Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 461  - από Α  έως ΔΗΜΗ
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 253  Άκυρα: 2  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 85 33.60%
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 75 29.64%
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 62 24.51%
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 17 6.72%
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 5.53%
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 458  - από ΔΗΜΙ  έως ΚΟΥΜ
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 254  Άκυρα: 0  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 82 32.28%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 77 30.31%
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 62 24.41%
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 17 6.69%
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 6.30%
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΚΟΥΝ  έως ΜΠΡ
Ψήφισαν: 246  Έγκυρα: 242  Άκυρα: 1  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 77 31.82%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 70 28.93%
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 60 24.79%
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 18 7.44%
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 17 7.02%
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΔΠ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΜΥΛ  έως ΣΙΜ
Ψήφισαν: 248  Έγκυρα: 241  Άκυρα: 1  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 74 30.71%
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 73 30.29%
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 72 29.88%
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 6.64%
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 6 2.49%
5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 455  - από ΣΙΟ  έως Ω
Ψήφισαν: 260  Έγκυρα: 252  Άκυρα: 5  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 79 31.35%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 78 30.95%
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 73 28.97%
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 5.56%
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ 8 3.17%