Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

-1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 000594  έως 006976
Ψήφισαν: 283  Έγκυρα: 272  Άκυρα: 5  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 153 56.25%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 119 43.75%
-2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 006986  έως 009216
Ψήφισαν: 295  Έγκυρα: 279  Άκυρα: 11  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 174 62.37%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 105 37.63%
-3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 009217  έως 010836
Ψήφισαν: 274  Έγκυρα: 257  Άκυρα: 8  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 179 69.65%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 78 30.35%
-4o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ ΔΣΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 010837  έως 012224
Ψήφισαν: 286  Έγκυρα: 271  Άκυρα: 3  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 179 66.05%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 92 33.95%
-5o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΣΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 012226  έως 013499
Ψήφισαν: 296  Έγκυρα: 284  Άκυρα: 4  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 199 70.07%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 85 29.93%
-6o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΣΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 013502  έως 014695
Ψήφισαν: 281  Έγκυρα: 266  Άκυρα: 7  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 190 71.43%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 76 28.57%
-7o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 014696  έως 015747
Ψήφισαν: 275  Έγκυρα: 266  Άκυρα: 2  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 188 70.68%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 78 29.32%
-8o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 015748  έως 016718
Ψήφισαν: 281  Έγκυρα: 268  Άκυρα: 2  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 188 70.15%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 80 29.85%
-9o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 016720  έως 017648
Ψήφισαν: 281  Έγκυρα: 263  Άκυρα: 6  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 179 68.06%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 84 31.94%
10o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 017649  έως 018589
Ψήφισαν: 258  Έγκυρα: 245  Άκυρα: 6  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 169 68.98%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 76 31.02%
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 018590  έως 019551
Ψήφισαν: 271  Έγκυρα: 260  Άκυρα: 0  Λευκά: 11  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 182 70.00%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 78 30.00%
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 019553  έως 020461
Ψήφισαν: 237  Έγκυρα: 230  Άκυρα: 0  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 141 61.30%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 89 38.70%
13o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 020463  έως 021328
Ψήφισαν: 213  Έγκυρα: 207  Άκυρα: 2  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 134 64.73%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 73 35.27%
14o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 021329  έως 022204
Ψήφισαν: 220  Έγκυρα: 213  Άκυρα: 2  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 135 63.38%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 78 36.62%
15o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 022206  έως 023101
Ψήφισαν: 220  Έγκυρα: 210  Άκυρα: 1  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122 58.10%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 88 41.90%
16o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023104  έως 023975
Ψήφισαν: 219  Έγκυρα: 214  Άκυρα: 0  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 132 61.68%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 82 38.32%
17o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 023977  έως 024840
Ψήφισαν: 232  Έγκυρα: 222  Άκυρα: 0  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 121 54.50%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 101 45.50%
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 024841  έως 025677
Ψήφισαν: 198  Έγκυρα: 191  Άκυρα: 1  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 113 59.16%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 78 40.84%
19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 025678  έως 026549
Ψήφισαν: 174  Έγκυρα: 171  Άκυρα: 1  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 104 60.82%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 67 39.18%
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 026550  έως 027352
Ψήφισαν: 220  Έγκυρα: 208  Άκυρα: 3  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122 58.65%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 86 41.35%
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 027353  έως 028220
Ψήφισαν: 192  Έγκυρα: 181  Άκυρα: 5  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 101 55.80%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 80 44.20%
22o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 028223  έως 029063
Ψήφισαν: 203  Έγκυρα: 194  Άκυρα: 3  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 104 53.61%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 90 46.39%
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029064  έως 029946
Ψήφισαν: 193  Έγκυρα: 186  Άκυρα: 2  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96 51.61%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 90 48.39%
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 029947  έως 030830
Ψήφισαν: 183  Έγκυρα: 173  Άκυρα: 5  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93 53.76%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 80 46.24%
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 030833  έως 031713
Ψήφισαν: 173  Έγκυρα: 165  Άκυρα: 2  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 85 51.52%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 80 48.48%
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 031714  έως 032553
Ψήφισαν: 166  Έγκυρα: 162  Άκυρα: 3  Λευκά: 1  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 85 52.47%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77 47.53%
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 032556  έως 033377
Ψήφισαν: 147  Έγκυρα: 142  Άκυρα: 3  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78 54.93%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 45.07%
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 033378  έως 034165
Ψήφισαν: 166  Έγκυρα: 160  Άκυρα: 3  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 95 59.38%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 40.63%
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034166  έως 034894
Ψήφισαν: 136  Έγκυρα: 130  Άκυρα: 2  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 66 50.77%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 64 49.23%
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 034895  έως 035678
Ψήφισαν: 138  Έγκυρα: 127  Άκυρα: 7  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 51.18%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 48.82%
31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 035679  έως 036396
Ψήφισαν: 131  Έγκυρα: 124  Άκυρα: 5  Λευκά: 2  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 51.61%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 60 48.39%
32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 036397  έως 037089
Ψήφισαν: 129  Έγκυρα: 120  Άκυρα: 3  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66 55.00%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 54 45.00%
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037090  έως 037751
Ψήφισαν: 154  Έγκυρα: 143  Άκυρα: 7  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74 51.75%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 69 48.25%
34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 037752  έως 038373
Ψήφισαν: 136  Έγκυρα: 128  Άκυρα: 5  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 65 50.78%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 63 49.22%
35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038374  έως 038976
Ψήφισαν: 137  Έγκυρα: 126  Άκυρα: 1  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 65 51.59%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 61 48.41%
36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 038977  έως 039580
Ψήφισαν: 137  Έγκυρα: 127  Άκυρα: 4  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 67 52.76%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 60 47.24%
37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 039581  έως 040186
Ψήφισαν: 148  Έγκυρα: 141  Άκυρα: 1  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 73 51.77%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 68 48.23%
38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040187  έως 040780
Ψήφισαν: 128  Έγκυρα: 120  Άκυρα: 4  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 65 54.17%
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 55 45.83%
39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 585  - από 040781  έως 041368
Ψήφισαν: 145  Έγκυρα: 130  Άκυρα: 5  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 69 53.08%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61 46.92%
40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΑ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Εγγεγραμμένοι: 582  - από 041369 - 041796  έως 090009- 090307
Ψήφισαν: 128  Έγκυρα: 117  Άκυρα: 5  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  - ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 64 54.70%
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53 45.30%