Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

TMHMA A - Α
Εγγεγραμμένοι: 545  - από Αβαρλή Κυριαζή Αγγελική  έως Βασιλείου Σωτήριος
Ψήφισαν: 261  Έγκυρα: 244  Άκυρα: 10  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 129 52.87%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 115 47.13%
ΤΜΗΜΑ Β - Β
Εγγεγραμμένοι: 537  - από Βασίλη Θεοδώρα  έως Γουλιέλμος Σπυρίδων
Ψήφισαν: 287  Έγκυρα: 270  Άκυρα: 5  Λευκά: 12  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 151 55.93%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 119 44.07%
ΤΜΗΜΑ Γ - Γ
Εγγεγραμμένοι: 537  - από Γούναρη Άννα  έως Ζιώγος Ευάγγελος
Ψήφισαν: 252  Έγκυρα: 243  Άκυρα: 3  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 131 53.91%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 112 46.09%
ΤΜΗΜΑ Δ - Δ
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Ζιώγου Αφροδίτη  έως Καράσσο Ροζίτα
Ψήφισαν: 266  Έγκυρα: 256  Άκυρα: 1  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 135 52.73%
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 121 47.27%
ΤΜΗΜΑ Ε - Ε
Εγγεγραμμένοι: 537  - από Καραστέργιος Στέργιος  έως Κουτσογιώργος Πάνος-Τόμας
Ψήφισαν: 258  Έγκυρα: 245  Άκυρα: 5  Λευκά: 8  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 137 55.92%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 108 44.08%
ΤΜΗΜΑ Ζ - Ζ
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Ματάμη Ελπίδα  έως Μωράτη Αικατερίνη
Ψήφισαν: 255  Έγκυρα: 248  Άκυρα: 4  Λευκά: 3  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 134 54.03%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 114 45.97%
ΤΜΗΜΑ Η - Η
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Μωυσή Εστέρ  έως Παπαθανασίου Χρυσοβαλάντης
Ψήφισαν: 264  Έγκυρα: 250  Άκυρα: 5  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 158 63.20%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 92 36.80%
ΤΜΗΜΑ Θ - Θ
Εγγεγραμμένοι: 537  - από Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη  έως Ρίζου Συλβανή
Ψήφισαν: 243  Έγκυρα: 232  Άκυρα: 1  Λευκά: 10  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 122 52.59%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 110 47.41%
ΤΜΗΜΑ Ι - Ι
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Ριμπάς Θεόδωρος  έως Σώχαλης Νικόλαος
Ψήφισαν: 264  Έγκυρα: 256  Άκυρα: 1  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 133 51.95%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 123 48.05%
ΤΜΗΜΑ ΙΑ - ΙΑ
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Ταβαντζή Αικατερίνη  έως Τσιφοπούλου Νεκταρία
Ψήφισαν: 255  Έγκυρα: 241  Άκυρα: 5  Λευκά: 9  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 127 52.70%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 114 47.30%
ΤΜΗΜΑ ΙΒ - ΙΒ
Εγγεγραμμένοι: 536  - από Τσιφτελίδου Άννα  έως Ωραιόπουλος Χρήστος
Ψήφισαν: 250  Έγκυρα: 236  Άκυρα: 7  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 128 54.24%
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 108 45.76%
ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΣΤ
Εγγεγραμμένοι: 537  - από Κούτσουλα Αγγελική  έως Ματάκου Φωτεινή
Ψήφισαν: 270  Έγκυρα: 262  Άκυρα: 2  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου  - Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 133 50.76%
Φινοκαλιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 129 49.24%