Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021

Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 461  - από Α  έως ΔΗΜΗ
Ψήφισαν: 244  Έγκυρα: 234  Άκυρα: 4  Λευκά: 6  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 133 56.84%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 101 43.16%
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 458  - από ΔΗΜΙ  έως ΚΟΥΜ
Ψήφισαν: 238  Έγκυρα: 233  Άκυρα: 1  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 134 57.51%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 99 42.49%
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΣΠ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΚΟΥΝ  έως ΜΠΡ
Ψήφισαν: 219  Έγκυρα: 213  Άκυρα: 2  Λευκά: 4  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 121 56.81%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 92 43.19%
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΔΠ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 460  - από ΜΥΛ  έως ΣΙΜ
Ψήφισαν: 207  Έγκυρα: 197  Άκυρα: 3  Λευκά: 7  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 105 53.30%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 92 46.70%
5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 455  - από ΣΙΟ  έως Ω
Ψήφισαν: 225  Έγκυρα: 218  Άκυρα: 2  Λευκά: 5  Τελικά: ΝΑΙ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 126 57.80%
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 92 42.20%